Vergoeding

Zorgverzekeraars

Eigen risico

Over vergoedingen in de GGZ is altijd veel te doen. Hebben wij een contract met je zorgverzekeraar, dan krijgen wij een tarief dat is bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Hebben wij geen contract, dan krijgen wij slechts een deel hiervan. Veel organisaties vragen hun cliƫnten het deel dat niet uit betaald wordt door de zorgverzekeraar, zelf aan te vullen met een eigen bijdrage.

Omdat wij weten dat de drempel om hulp te zoeken en aanvaarden voor veel mensen hoog is, willen wij die drempel wegnemen door onze zorg altijd zonder eigen bijdrage aan te bieden.

Je intake en behandeling wordt door je zorgverzekeraar verrekend met je openstaande eigen risico. Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Dit is het verplichte minimale bedrag dat door je zorgverzekeraar gerekend wordt over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Voor 2018 is dat 385,-